Privacy verklaring

Dansspetters, gevestigd in Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Info@dansspetters.nl    www.dansspetters.nl

Lage Kanaaldijk 7 6212 AE Maastricht

Persoonsgegevens, die worden verwerkt
Dansspetters verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De website van Dansspetters heeft niet de intentie andere gegevens dan hierboven genoemd te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Dansspetters verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Dansspetters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Dansspetters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij u dat eerder aangeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dansspetters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansspetters. Dit kunt u melden via info@dansspetters.nl

Het beveiligen van persoonsgegevens
Dansspetters neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via info@dansspetters.nl