Maria SpethMaria Speth

Dansen is voelen met je lijf, denken met je lijf, weten met je lijf, praten met je lijf

Kinderen met name zijn hier meesters in en wellicht is dat de reden waarom zij voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie blijven. Zij zijn in staat om buiten de kaders te denken, als wij ze een kader geven. Bewegend vanuit de structuur naar een eigen invulling is telkens weer een boeiend en creatief proces, altijd anders, vaak verrassend.

Vakinhoudelijk ben ik sedert 20 jaar zowel aan het conservatorium te Maastricht als aan de Fontys Dansacademie werkzaam. Met ingang van september 2012 is de Fontys Dansacademie mijn vaste werkplek. Een boeiende plek overigens waar onderwijs voortdurend in beweging is.
Het docentschap staat in mijn werk centraal, waarbinnen stagebegeleidingen en dansprojecten in zowel het basis- als voortgezet onderwijs een essentiële rol spelen.

Daarnaast ben ik als freelance vakvrouw regelmatig te gast bij dansacademies, conservatoria, pedagogische instituten en het amateur danswerkveld zowel in het in binnen- en buitenland. Ook publiceer ik van tijd tot tijd in diverse vakbladen.

Mijn werk heeft me in aanraking gebracht met vele culturen, niet alleen op geografisch gebied maar ook in het werken met diverse doelgroepen; in de integratie met muziek en dans; of vanuit diverse invalshoeken. Dit houdt de nieuwsgierigheid gaande die ervoor zorgt dat innoveren, nieuwe paden inslaan en uitdagingen aangaan voor mij de drijfveer van mijn werk zijn.

Deze ontdekkingstocht heeft voor mij door de jaren heen geleid tot het ontwikkelen van drie boeken met bijbehorende muziek: de Dansspetters–serie,
Deel I zet de beweegreden op de kaart.
Deel II trekt de nuancering door van het belang van balans in beweging.
Deel III tenslotte maakt het belang van een rekbaar begrip duidelijk.

De boeken met hun dansideeën en muzikale suggesties zijn vooral een inspiratiebron om zelf verder te groeien. Het zijn met name thema’s die voorzien zijn van allerlei ideeën, met de intentie dat ze de gebruiker op verschillende manieren inspiratie tot lesstof geven.
Deel II is tevens in het Engels verkrijgbaar is en in de nabije toekomst geldt dat ook voor deel III.

Als vice voorzitter van het wereldwijde netwerk Dance and the Child International ben ik regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van diverse internationale dansprojecten, die ook weer die boeiende blik op de wereld mogelijk maken. Dans is daarin voortdurend het medium, want in dans ontmoet je de ander, op fysiek, cognitief, sociaal cultureel en emotioneel gebied.

Dans beweegt me!

Maria Speth Motive for MotionMaria Speth